Posts weergeven met het label milieuvervuiling. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label milieuvervuiling. Alle posts weergeven

Gevolgen van het eten van vlees

Deze tekst is onderdeel van de zeer uitgebreide website over dierenrechten Animal Freedom.

Vleesproductie is voedselverspillingWereldwijd voert men jaarlijks 735 miljard kilo graan aan de totale veestapel. Vervoerd in een goederentrein zou deze hoeveelheid in 12,3 miljoen goederenwagons geladen moeten worden. Die trein zou 6 keer de evenaar kunnen omspannen.
Voor de voeding van iedere Nederlander is er in binnen- en buitenland 1,20 hectare land in gebruik, terwijl er per wereldburger slechts 0,2 hectare landbouwoppervlakte beschikbaar is.
In Nederland is ongeveer 1,3 miljoen hectare in gebruik voor de productie van gras en maïs voor het rundvee. Nederland gebruikt naast de eigen grond ook nog evenveel grond in ontwikkelingslanden als Thailand (cassave), Maleisië, Brazilië (soja) en Argentinië voor de productie van veevoer. Voor de geïmporteerde mengvoeders is in andere landen 5,4 miljoen hectare in gebruik.
De grondstoffen voor het kippen- en varkensvoer worden voor ca. 75% uit het buitenland gehaald. Ongeveer één derde daarvan is afkomstig uit derdewereldlanden.

Vleesproductie is milieuvervuilingDe grootste bron van de zure neerslag die bossen en heide ernstig aantast, zijn veehouderij (61%) en verkeer (18%).
In 1997 produceerde de Nederlandse veestapel 77.093 miljoen kilo mest. Uitgestort over de gemeente Amsterdam zou dit een laag van 25 cm stinkende gier opleveren.
Met de mest produceerde onze veehouderij in 1997 140 miljoen kilo ammoniak (NH3), een schadelijke stof die sterk bijdraagt aan de 'zure regen'. Met die hoeveelheid zou je 1,45 miljard flessen ammonia (gebruikt in het schildersbedrijf e.d.) kunnen produceren.

Bovendien kost de productie van één pond vlees ongeveer 11.250 liter water.
Er is veel minder water nodig om een vegetariër of veganist (een die geen vlees, eieren of melkproducten eet) een jaar lang van voedsel te voorzien, dan er nodig is om één maand voedsel voor een vleeseter te produceren. Met het water dat verbruikt wordt voor de Nederlandse rundvleesconsumptie, kan een derde van de hele wereldbevolking een jaar lang in haar drinkwaterbehoefte voorzien.

Vleesproductie is energieverspillingDe productie en consumptie van vlees is de belangrijkste bijdrage (18%) aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect). Wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land evenveel reduceren als wanneer 3 miljoen auto’s van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden.

Bij de omzetting van plantaardig in dierlijk eiwit gaan ook nog eens veel voedingsstoffen verloren. Met 4 kilo plantaardig eiwit (veevoer) produceer je gemiddeld slechts 1 kilo dierlijk eiwit.
Gemiddeld kost de productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie dan de productie van een kilo plantaardige voeding. Om een kilo kalfsvlees te produceren heb je 100 keer zoveel energie nodig als om een kilo aardappels te produceren. Een normale akker met grasland "produceert" ongeveer 330 kilo vlees. Hetzelfde stukje grond kan ook 40.000 kilo aardappelen produceren. In 1994 voerde Nederland 40% van de eigen graanconsumptie op aan het vee; dat is genoeg voor 44 broden per jaar per Nederlander.

Vleesproductie kost levensGemiddeld verbruikt een Nederlander 88 kilo vlees per jaar (ongeveer de helft daarvan wordt niet opgegeten). Daarnaast drinkt hij in een jaar ook nog eens 45 liter halfvolle melk en eet hij 178 eieren.
Alles bij elkaar sparen de 800.000 Nederlanders die geen vlees eten jaarlijks het leven van ongeveer 6 miljoen dieren.
In zijn leven bespaart iemand die geen vlees eet ongeveer 6 a 7 runderen, 45 varkens en enkele honderden kippen.

Zou er in Nederland minder vlees geproduceerd worden in de bio-industrie dan was er minder dierenleed. Zou Nederland ook geen vlees meer exporteren, dan zou er wereldwijd iets minder vlees worden gegeten en dan zou er veel minder voedsel worden verspild. Diervriendelijk en milieuvriendelijk werken neemt iets meer arbeid. Zouden alle varkensbedrijven biologisch en ecologisch gaan werken dan konden alle varkenshouders in principe hun vak blijven uitvoeren.

De laatste webblogs

Ondertussen reageren we op de actualiteit op Facebook

Teksten van Animal Freedom

Op dit blogspot presenten we verkorte teksten van Animal Freedom voor smartphone gebruikers overzichtelijk gemaakt. Dit zijn de belangrijkste of veel gelezen teksten op de site.
Een uitgebreid overzicht van de belangrijkste thema's op Animal Freedom is vinden op de sitemap.

Naar de website van Animal Freedom

Naar de website van Animal Freedom
Het logo van Animal Freedom