Posts weergeven met het label kippen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label kippen. Alle posts weergeven

5 vormen van vrijheid die dieren officieel hebben

Welke rechten op vrijheid heeft vee officieel?

In 1979 heeft de Farm Animal Welfare Council (FAWC), een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie (Campbell), vastgesteld dat dieren in de veeteelt recht hebben op de volgende 5 "vrijheden":

Vrijheid van honger en dorst
- direct toegang tot vers water en voedsel om gezond te blijven
Vrijheid van ongemak
- door een comfortabel onderdak en rust te bieden
Vrijheid van pijn, verwonding en ziekte
- door dit te voorkomen of snel te diagnosticeren en te behandelen
Vrijheid om normaal gedrag te vertonen
- door voldoende ruimte, mogelijkheden en gezelschap van soortgenoten
Vrijheid van angst en spanning
- door voor omstandigheden te zorgen die lijden vermijden

Bij de kippen worden bovenstaande 5 (minimale) rechten van dieren niet gehaald,

wanneer:
 1. hun snavels gekapt worden
 2. kippen niet op stok kunnen om te slapen en een verstoord dag/nachtritme opgedrongen krijgen om zoveel mogelijk eieren te leggen
 3. zij permanent gedwongen worden te leven in de nabijheid van soortgenoten, die zij willen ontlopen (pikorde)
 4. niet vrij (buiten) kunnen scharrelen, graven en een stofbad nemen
 5. zij bij het vervoer met geweld in kratten worden geperst met kans op breuk van vleugels en poten en in stressvolle omstandigheden op vrachtwagens naar het slachthuis worden vervoerd.


Bij varkens worden bovenstaande punten niet gehaald,

wanneer:
 1. zij bijna de hele dag in het donker moeten verblijven
 2. zij zonder verdoving gecastreerd worden
 3. zij ingeklemd worden tussen 2 stangen zodat zij zich niet kunnen omdraaien of verzorgen
 4. niet in de grond kunnen wroeten
 5. geen rustplaatsen hebben met stro o.i.d., maar een roostervloer
 6. moeten leven in een ammoniak-lucht, afkomstig van hun eigen mest
 7. bij het vervoer met geweld in stressvolle omstandigheden op vrachtwagens naar het slachthuis worden vervoerd.


Er zijn vaak overtredingen geconstateerd van het verbod

op:
 1. een standlengte korter dan 2 meter voor zeugen (niet naleving is 61%)
 2. een te klein vloeroppervlak voor biggen
 3. een kleiner gedeelte dicht dan 2/3 van de berenstal
 4. het niet hebben van een adequate ziekenboeg (niet naleving 10%)
 5. het houden van varkens in het duister of bij onvoldoende verlichting (niet naleving 13%)
 6. het ontbreken van een alarminstallatie bij mechanische ventilatie (niet naleving 32%)
 7. het ontbreken van afleidingsmateriaal (niet naleving 25%)


Bij koeien worden bovenstaande punten niet gehaald,

wanneer:
 1. het kalf direct naar de geboorte bij de moeder wordt weggehaald om elders gemest te worden. Door geboren te worden heeft het kalf haar functie volbracht. De melk van de moeder wordt verder voor menselijke consumptie gebruikt.
 2. zij geen mogelijkheden hebben om naar buiten (de wei) te gaan
 3. zij hele winters aangebonden staan

Deze tekst is onderdeel van de zeer uitgebreide website over dierenrechten Animal Freedom.

De laatste webblogs

Ondertussen reageren we op de actualiteit op Facebook

Teksten van Animal Freedom

Op dit blogspot presenten we verkorte teksten van Animal Freedom voor smartphone gebruikers overzichtelijk gemaakt. Dit zijn de belangrijkste of veel gelezen teksten op de site.
Een uitgebreid overzicht van de belangrijkste thema's op Animal Freedom is vinden op de sitemap.

Naar de website van Animal Freedom

Naar de website van Animal Freedom
Het logo van Animal Freedom