Weergave op smartphone

De drie hoofdartikelen en daaronder veel gelezen pagina's van de website Animal Freedom zijn in verkorte vorm op dit blog gezet zodat ze goed gelezen kunnen worden op een smartphone of afwijkend smal scherm.

Animal Freedom kent vele artikelen. Er zijn een beperkt aantal foto's en links naar korte video-fragmenten. We willen niet shockeren, maar laten zien dat het bevrijdend werkt en vele voordelen heeft om dierenrechten serieus te nemen.
We schrijven over de misstanden in en rond de bio-industrie, honden doorfokken, rituele slacht, roofvogelvervolging etc., etc..
We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, b.v. vegetarische (barbecue- en Kerst)recepten.

Het serieus nemen van rechten van dieren kan u geld besparen. En er is tenslotte naast vrijheid een gemeenschappelijk belang in het behouden van een leefbare aarde (vlees eten draagt bij aan klimaatopwarming en ontbossing, kortom aan verarming van de natuur en daarmee samenhangend dierenleed, binnen en buiten de stallen).

Voor verder lezen en verdieping, ga naar de website van de Stichting Animal Freedom.
Een dier is een levend wezen met behoeftes, gevoelens en rechten. Diens recht op vrijheid kan niet worden weggenomen of verleend. Vrijheid kan worden begrensd, maar er opent een liefdevol perspectief door vrijheid als grondrecht te erkennen en te respecteren. Het is in het belang van alle levende wezens om de vrijheid te hebben tot natuurlijke gedrag.

Vrijheid is een grondrecht voor mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd. Op de site(s) van Animal Freedom werken we vrijheid als grondrecht voor dieren uit in al haar samenhangende aspecten. We reiken aan wat het oplevert om grondrechten van dieren serieus te nemen en hoe het onnodig leed voorkomt.

We reageren op de actualiteit via Facebook (direct) en via een weblog (na enige tijd).

Een overzicht van alle artikelen is hier te zien of via de labels. Een overzicht van thema's op Animal Freedom is op de sitemap te zien.

Naar de website van de Stichting Animal Freedom.

De laatste webblogs

Ondertussen reageren we op de actualiteit op Facebook

Teksten van Animal Freedom

Op dit blogspot presenten we verkorte teksten van Animal Freedom voor smartphone gebruikers overzichtelijk gemaakt. Dit zijn de belangrijkste of veel gelezen teksten op de site.
Een uitgebreid overzicht van de belangrijkste thema's op Animal Freedom is vinden op de sitemap.

Naar de website van Animal Freedom

Naar de website van Animal Freedom
Het logo van Animal Freedom