Tag manager en FB

Aanbevolen artikel

Vrijheid is een grondrecht voor dieren

Waarom is vrijheid zo belangrijk? Voor het antwoord gaan we te rade bij de bronnen waaruit we normaal gesproken informatie halen over wat...

Weergave op smartphone


De meest gelezen pagina's van Animal Freedom zijn in verkorte vorm op dit blog gezet zodat ze goed gelezen kunnen worden op een smartphone of afwijkend scherm.

De website van Animal Freedom kent vele artikelen. Er zijn foto's en korte video-fragmenten.
We schrijven over de misstanden in en rond de bio-industrie, honden doorfokken, rituele slacht, roofvogelvervolging etc., etc..
We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, b.v. vegetarische (barbecue- en Kerst)recepten.

Het serieus nemen van rechten van dieren kan u geld besparen. En er is tenslotte naast vrijheid een gemeenschappelijk belang in het behouden van een leefbare aarde.

Voor verder lezen en verdieping, kijk op de keuzes in het menu aan de rechterkant.
Een dier is een levend wezen met behoeftes, gevoelens en rechten. Diens recht op vrijheid kan niet worden weggenomen of verleend. Vrijheid kan worden begrensd, maar er opent een liefdevol perspectief door vrijheid als grondrecht te erkennen en te respecteren. Het is in het belang van alle levende wezens om de vrijheid te hebben tot natuurlijke gedrag.

Vrijheid is een grondrecht voor mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd. Op de site(s) van Animal Freedom werken we vrijheid als grondrecht voor dieren uit in al haar samenhangende aspecten. We reiken aan wat het oplevert om grondrechten van dieren serieus te nemen en hoe het onnodig leed voorkomt.

Een overzicht van de belangrijkste artikelen is te zien onderaan bij het Blogarchief of de labels.

Naar de website van Animal Freedom.

Populaire berichten

De opzet van dit blog

Op dit blog worden belangrijke artikelen van de website www.animalfreedom.org verkort weergeven.